Değerler Eğitimi

Okul çağına kadar aile; çocuklar için hangi değerlerin kazanılacağı konusunda temel kurumdur.  Çocuklar ve gençler söylenenden daha çok büyüklerinin yaptıklarından etkilenirler. Değerler sonradan kazanılmaktadır. Bu nedenle ailenin, okul ve toplumun; değer kazanımında önemli görevleri bulunmaktadır.

Erken çocukluk döneminde değerlerin kazandırılması çok önemlidir. Bunu kazandıracak birim ise, ailedir. Ancak, çocuğun anne-babasının yanında geçirdiği sürenin gittikçe azalması, boşanma olaylarının toplumda yüksek oluşu, yoksulluk gibi belli başlı toplumsal nedenler ailenin değerler eğitiminde yetersiz kalmasına yol açmış, toplumda erozyon meydana gelmiştir. Bu nedenle değer eğitimi, eğitimin önemli hedefleri arasında yer almalıdır.

“Değerler, genetik yollardan geçmez; aile ve okul gibi ortamlarda öğrenilir…”

Birey, ileriki dönemlerde; kişiliğini, bakış açısını, davranışlarının yönünü belirleyecek, onun tanınmasında temel ölçütler olarak işlev görecek değerleri yaşarken kazanır. Bu yüzden bireyin belirli değerlerin farkına varması, yeni değerler üretmesi, benimsemesi ve kişiliğine mâl ederek davranışları ile sergilemesi başlı başına bir eğitim sorunudur.

“İnsanın yaşadığı her zaman ve mekân, değer eğitiminin kapsamındadır…”

Değerler; sosyal hayatı düzenler, bireyler arası bağlılığı artırır. Birlikte yaşayan insanların hangi değerleri merkez alacakları konusunda konuşmaları, fikir birliğine varmaları gerekir. Farklı değerlere sahip kişiler arasında veya kuşaklar arasında oluşan farklı değerlerden kaynaklanan çatışmalar ortaya çıkabilir. Ancak bu çatışmaları da “barışmak, uzlaşmak” gibi başka ortak evrensel değerler yardımıyla çözmek mümkündür.

“Değerler öğretilebilen ve öğrenilebilen olgulardır. “

Okullar sadece akademik açıdan başarılı bireylerin yetiştirildiği kurumlar olarak düşünülemezler. Temel insani değerleri benimsemiş bireyler yetiştirmek de okulun temel misyonu arasındadır. Çağın getirdiği olumsuz durumlar karşısında, okullar öğrencilerine “iyi” tercihler yapabilmek için seçenekler gösterebilmeli ve aynı zamanda bu tercihleri yapabilme stratejilerini sunabilmelidirler. Değerler eğitiminin gerekliliği insanlar arasında bazı “duyarlılıkların” kayboluşu, gençler arasında aşağıdaki “olguların” günden güne çoğaldığı eğitimcilerin gözlemleri ve istatistikler ile ne yazık ki, doğrulanmaktadır.

“Değerlerin öğrenilmesi, rol öğrenmesi şeklinde bir sosyal öğrenmedir”

Değerler eğitiminin amacı, çocuğun doğuştan getirdiği en iyi tarafı ortaya çıkarmak; kişiliğinin her yönüyle gelişmesini sağlamak; insani mükemmelliğe ulaşmasına yardımcı olmak; bireyi ve toplumu kötü ahlaktan korumak ve kurtarmak, bunun yanında iyi ahlakla donatmak ve devamını sağlamaktır.

Değerler eğitimi kalbe, gönüllere, zekâya ve iradeye hitap etmeli ve amacı iyiliği sevdirmek, tanıtmak, istetmek olmalıdır. Değerler eğitimi önce çocuğun ve gencin duyarlılığına hitap etmelidir. Değerler eğitimi, irade üzerinde de etki yapmalıdır.

 DEĞER EĞİTİMİ NEDİR, NE DEĞİLDİR?

 • Zarar vermemek, zararı önlemek
 • Robotlaştırma değildir
 • Bilgi küpü inşa etmek değildir
 • Yalnızca kuralları nakletmek değildir
 • Anlık değildir
 • Kalıtsal değildir
 • Çok yönlü öğrenmedir
 • İnsanlaştırma sanatıdır
 • Kişilik oluşturmaktır
 • O Âna ve geleceğe biçim verme gayretidir
 • Süreç gerektirir
 • Sosyo-kültüreldir

DEĞERLERİMİZ:

 • Mekanik öğrenme değildir
 • Araştırmacı olmak
 • Saygı
 • Yaşamın değeri
 • Adalet
 • Eşitlik
 • Sözünde durmak
 • Özel yaşamın gizliliği
 • Yurt ve Bayrak sevgisi, Ulus sevgisi
 • Aile Bağlılığı
 • Sorumluluk
 • Başarı
 • Duyarlılık
 • Hoşgörü
 • İşbirliği ve yardımlaşma

DEĞERLERİN BECERİLERİN ÖNEMİNE GÖRE:

 • Cesur olmak
 • Araştırmacı olmak
 • Sorumluluk sahibi olmak
 • Görev bilinci
 • Meraklı olmak
 • Çalışkan olmak
 • Güvenilir olmak
 • Girişimci olmak
 • Tutumlu olmak
 • Hayattan tat almak
 • Saygılı olmak
 • Başarılı olmak
 • Üretken olmak
 • Adaletli olmak …… vb

kids3
 • Değerler boşluk kabul etmez…

 • “Değeri olmayan insan yoktur; Kötü değerlerle donanmış insan olabilir…”
 • “Kalıtımla geçmez; çevresel etkenlere göre biçimlenir”
 • “Değerler, yaşadıkları ortamlarda; yaşanılarak, gözlenerek ve hissedilerek öğrenilir…”

Okullar sadece akademik açıdan başarılı bireylerin yetiştirildiği kurumlar olarak düşünülemezler. Temel insani değerleri benimsemiş bireyler yetiştirmek de okulun temel misyonu arasındadır. Çağın getirdiği olumsuz durumlar karşısında, okullar öğrencilerine “iyi” tercihler yapabilmek için seçenekler gösterebilmeli ve aynı zamanda bu tercihleri yapabilme stratejilerini sunabilmelidirler. Değerler eğitiminin gerekliliği insanlar arasında bazı “duyarlılıkların” kayboluşu, gençler arasında aşağıdaki “olguların” günden güne çoğaldığı eğitimcilerin gözlemleri ve istatistikler ile ne yazık ki, doğrulanmaktadır.

DEĞER EĞİTİMİNDE HEDEFLERİMİZ:

 • Toplum tarafından kabul gören değerleri uygun okul ortamı oluşturarak geliştirmek ve pekiştirmek.
 • Öğrencilerin sorumluluk duygularını geliştirmek.
 • Akademik bilgi ve gerçek hayatta rehberlik edecek ahlaki değerlerle donatılmış öğrenciler yetiştirmek.
 • Öğrencilerin iç motivasyonlarını geliştirmek.
 • İletişim becerileri yüksek bireyler yetiştirebilmek.
 • Öğrencilerin kendini tanıması, yeteneklerini keşfetmesi, bu yeteneklerini hayatında doğru ve faydalı bir şekilde kullanmasını sağlamak.
 • Kendi zevklerini; ailesi ve vatanı için erteleyebilen ve hatta vazgeçebilen bireyler ve liderler yetiştirebilmek.

 

YARINLARIN MİLLİ VE MANEVİ DEĞERLERİNE SAHİP MİMARLARINI YETİŞTİRİYORUZ

 • Manevi değerlerine tam bağlı, İNANÇLI
 • Mazlumun elinden tutacak, MERHAMETLİ
 • Hakkı olmayana el uzatmayacak, AHLAKLI
 • Ülkesi ve milletine bağlı, VATANSEVER
 • Sözüne itimat edilen, DOĞRU SÖZLÜ
 • Hakkı olana hakkını veren, ADİL
 • Hilm sahibi, BAĞIŞLAYICI
 • Nerde nasıl davranılacağını bilen, EDEPLİ
 • Her daim neşeli ve enerjik, GÜLERYÜZLÜ
 • Elindekinin kıymetini bilen, ŞÜKREDEN
 • Giyim ve yaşantısıyla, TEMİZ
 • Kendisine güvenilen, EMANETE İHANET ETMEYEN
 • İhtiyaç sahiplerinden haberdar, YARDIMSEVER
 • Çevresiyle barışık, DOST CANLISI
 • Kapısı herkese açık, MİSAFİRPERVER
 • Asla pes etmeyen, AZİMLİ
 • İnsanlara tepeden bakmadan, AŞAĞILAMAYAN
 • İyilikleri unutmayan, VEFAKÂR
 • Kötülüğe iyilikle karşılık veren, KİN TUTMAYAN
 • İyiliğe ve doğruya, TEŞVİK EDEN