• Bize Ulaşın : Plajyolu 0262 2292244 - Yenişehir 0262-332 20 01

DRAMA

Bir sözcüğü, bir kavramı, bir davranışı, bir tümleci, bir fikri, bir yaşantıyı veya bir olayı; doğaçlama, rol oynar gibi tiyatro ya da drama tekniklerinden yararlanarak bir grup çalışması içinde oyun veya oyunlar geliştiren eski bilişsel örüntülerin yardımıyla yeniden yapılandırmaya yönelik etkinlikler sürecidir.

Keşfedici Drama, çocukların çevrelerini keşfetmelerini sağlarken, muhakeme ve problem çözebilme gibi zihinsel becerilerin gelişimini de destekler.

Çocuk duygu ve düşüncelerini drama yoluyla ifade eder ve kendini tanır.

Çocukların dil gelişimini ve özgüvenini arttırır.

Keşfetme ve estetik gelişimi sağlamak, birlikte çalışma becerisi, karar verme, empati kurma, düş kurma becerilerini geliştirmek, duygularını fark etme ve bunları ifade edebilmek drama ile mümkündür.