Gelecek Vizyonu

Aldığı eğitim ve yaşadığı çevre ile bu yetenekler ya körelir ya da gelişir. Bu konudaki farkındalığımız ve her çocuğun kendi içinde kocaman bir dünya oluşuna dair inancımız; her öğrencimize özel, bir “Gelecek Vizyonu” belirlememize vesile olmuştur.

Dünya Ölçeğinde Üstün Nitelikli İnsan Yetiştirme Eğitim Modelimiz çerçevesinde geliştirilen her öğrencimizin kendine özgü ve açığa çıkarılmayı bekleyen özellikleri keşfedilerek her çocuğa bireysel rehberlik sunulmaktadır. Böylece her öğrencimizi bütün yönüyle tanıyarak, onların küçük yaşlardan itibaren geleceklerine bilinçli bir şekilde yön verebilmelerine yardımcı olmak amaçlanmaktadır.

Her çocuk diğerlerinden farklı zekâ, yetenek, ilgi ve kişilik özelliklerine sahiptir. Çocukların bu farklılıkları göz ardı edilerek standart bir eğitime tabi tutulmaları durumunda hayatları boyunca hak ettikleri başarıya ulaşamayacaklardır. Birçok öğrenci yeteneği ve ilgi alanı doğrultusunda bilinçli bir gelecek tercihi yapamıyor. Bu yüzden hayata atıldıklarında okudukları bölümün dışında bir başka meslek ediniyorlar. Bazıları ise ilgi ve yetenekleriyle örtüşmeyen bir mesleği icra etmek zorunda kaldıkları için başarısız ve mutsuz oluyorlar.