Zeka Oyunlarında Mekan Alğısı


Zekâ oyunlarının çocuklar üzerinde gelişimi elbette çok önemlidir; ancak bu gelişimde bazı kritik dönemlere dikkat edilmelidir. Kritik dönemlerde doğru materyaller kullanırlarsa çocuğun zihinsel, bedensel ve sosyal gelişimine etkili bir katkı sağlanmış olunur.


Gelişimin en hızlı dönemlerinden biri olan okul öncesinde zekâ oyunları etkili bir şekilde karşımıza çıkmaktadır. Bu sayımızda zeka oyunlarından hem problem çözmeye hem de motor becerilerini geliştirmeye yarayan ve kolaydan zora doğru problemlerden oluşan üç farklı zeka oyununu sizlerle paylaşmak istiyoruz.

Küçük mühendis (Small Engineer)

Bir mühendislik oyunu olan bu oyunda şantiye blokları ile yapılar inşa edeceğiz. Problem çözme, mekan algılama ve motor becerilerimizi geliştirmeye yönelik planlanan bu zekâ oyununda çözülmesi gereken 60 farklı problem bizi beklemektedir.

Dört yaştan itibaren oynanabilecek bu oyun yetişkinlerin de zevkle yapacakları bir çalışmadır. Farklı geometrik bloklarla mantık yürütme katkısıyla mekan algısının geliştirildiği bu oyun, ayrıca küçük yaş gruplarında kullanılabilen becerileri yüksek oyunlardandır.

İster bir kişi ister iki kişi oynanabilecek bu oyun çocuğunuzu eğlendirirken gelişimine katkı sağlayacak. Oyun esnasında unutulmaması gereken bir kuralımız var. O da mühendislerin yukarıda kalmasıdır.

Gece ve gündüz (Sun and Moon)

Güneş ışığının altında parçaları tanımamız kolay olacak ama ay yüzünü bize gösterdiğinde işimiz biraz daha zorlaşacak. İki yaştan itibaren okul öncesi için yer kavramı, mekansal ve uzaysal algılama becerilerini geliştirmeye yönelik en temel oyunlardan biridir.

Kırk seviyelik bu oyunda her bir aşamayı adım adım yerine getirip çalışmamızı sonlandıracağız. Oyunun kitapçığında verilen görselleri özel hazırlanmış blokları ile tamamlamamız gerekecek.

Düşler ülkesi (Castle of Dreams)

Bu oyun beş yaşından itibaren başlayan, özellikle okul öncesi eğitimde mekan algılama ile mantık yürütmeyi birleştiren seviyeli oyunlarımızdan biridir. Oyunu kuleler ve kalelerden oluşan görselleri kendisine özel olarak tasarlanmış olan bloklar ile oluşturacağız.

Oyunun kitapçığı her defasında bize hedefimizi gösterecek ve biz de o sonuca ulaşmaya çalışacağız. Kitapçık başlangıçta görselleri net olarak verirken ilerleyen seviyelerinde görseller desenlerinden arındırılarak karşımıza çıkmakta ve bizi daha fazla zorlamaktadır.

Mekan algısını geliştiren oyunları özellikle kapalı ortamlarda yetişen çocuklarımıza tavsiye ediyoruz. Hayata atıldıklarında ellerine aldıkları bir haritadan ya da krokiden rahatlıkla yollarını bulmak isteyen yetişkinler için de bu oyunlar son derece faydalı olacaktır.